Wszystko o pracy na stażu zawodowym

Staż zawodowy to nic innego jak praktyki w danym miejscu pracy, za które oczywiście otrzymujemy wynagrodzenie. Różnica między stażem a normalnym zatrudnieniem polega na tym, że pracodawca zawiera umowę nie z nami tylko z  organem do tego uprawnionym. Najczęściej jest to Urząd Pracy. Możemy więc nabywać doświadczenie w zawodzie bez wiązania się umową z pracodawcą.

Staż oczywiście nie może trwać wiecznie. Umowa jaką podpisuje pracodawca z Urzędem Pracy jasno określa ile będzie trwał konkretny staż zawodowy.  Jak wynika z przepisów, dla osób do 25 roku życia (dla absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia) staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Dla osób, które mają ciężką sytuację życiowa umowa o staż zawodowy może być podpisana na okres od 3 do 6 miesięcy.

Najczęściej to pracodawca występuje do Urzędu Pracy z wnioskiem o przyznanie osoby z urzędu. Jeżeli chce podjąć współpracę z konkretną osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje, pracodawca może wystąpić o przyznanie konkretnej osoby z Urzędu Pracy.

Staż dla młodego pracownika jest bardzo dobrym pomysłem aby rozwijać i pogłębiać swoje doświadczenie na konkretnym stanowisku. Zobacz aktualne oferty pracy na staż z Bielska-Białej. Staż jest również skutecznym sposobem na walkę z bezrobociem ponieważ to Urzędy Pracy zabiegają u pracodawców o przyjęcie pracownika na ten typ umowy.

Dodatkowe korzyści pracodawcy wynikające z umowy o staż są takie, że to właśnie Urząd Pracy wypłaca wynagrodzenie z postaci stypendium stażowego (na rok 2014 jest to kwota 913,70 zł brutto) a nie pracodawca. Pracownik po ukończeniu stażu zawodowego otrzymuje od pracodawcy dokument potwierdzający zatrudnienie oraz jego opinie na temat jakości i przydatności danej osoby na stanowisku pracy. Bardzo często zdarza się tak, że po ukończeniu stażu, pracodawca przedłuża umowę z pracownikiem ale już na warunkach normalnej umowy o pracę. Warto więc się starać wykonywać swoją pracę sumiennie.

Urlop podczas stażu

Jeżeli jesteś zatrudniony na staż zawodowy, oczywiście przysługuje Ci 2 dni wolnego za każde 30 dni, które przepracujesz.

Komu przysługuje staż?

  • bezrobotnym w wieku do 25 roku życia,
  • bezrobotnym w wieku do 27 roku życia, jeśli nie minęło dwanaście miesięcy od dnia (dokładna data) ukończenia przez nich szkoły wyższej,
  • długotrwale bezrobotnym, osobom po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobietom, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnym w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia,
  • bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko,
  • bezrobotnym, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy,
  • bezrobotnym niepełnosprawnym.

Należy pamiętać, że o staż możemy ubiegać się tylko w Urzędzie w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Może to być meldunek tymczasowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>