Daily Archive: Styczeń 25, 2022

occupational-safety-and-health-1038547_1280 0

Jakie wymagania muszą spełniać rękawice elektroizolacyjne?

Rękawice izolacyjne (nazywane również rękawicami elektrycznymi/elektroizolacyjnymi) zapewniają osobistą ochronę rąk pracowników przed porażeniem prądem podczas pracy w pobliżu lub na przewodach pod napięciem, kablach i sprzęcie elektrycznym, w tym rozdzielnicach podstacji i transformatorach – ocena ryzyka identyfikuje porażenie prądem podczas...