Daily Archive: Lipiec 4, 2024

euro-870757_1280 0

Czym jest płynność finansowa w firmie?

Płynność finansowa to wskaźnik, który pozwala nam ocenić stabilność finansową danej firmy. Określa ona zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań i pokrywania kosztów operacyjnych z posiadanych środków. W praktyce oznacza to, jak szybko i sprawnie firma może spłacić swoje długi,...