Czym jest zarządzanie jakością?

jakosc

Właściwie każdy klient żąda jak najwyższej jakości produktów lub usług, a każdy przedsiębiorca lub usługodawca stara się mu ją zapewnić. Oczywiście często bywa tak, że najwyższa jakość wiąże się z bardzo wysoką ceną. Aby zapewnić jak najlepsze warunki, które satysfakcjonowałyby obie strony, warto postawić na prawidłowe zarządzanie jakością. Co to oznacza, dowiesz się z naszego artykułu.

Definicja zarządzania jakości

Nie ma jednej uniwersalnej definicji, ponieważ każdy będzie proces zarządzania jakości postrzegał nieco inaczej, w zależności od przyświecającego jej celu. My możemy tu zastosować jednak takie wytłumaczenie, które objaśnia zarządzanie jakości jako szereg skoordynowanych działań, dotyczących kierowania organizacją i jej nadzorowania w taki sposób, by miało to odniesienie do jakości obejmującej ustanowienie polityki jakości, celów jej dotyczących, planowania i sterownia jakością, jej zapewnienia oraz doskonalenia. Definicja ta oparta jest na propozycji, jaką proponuje A. Hamrol. Tym samym utrzymuje on, że za politykę jakości powinniśmy przyjąć pewną wytyczną pewnych podjętych działań projakościowych, która powinna być znana, rozumiana i przyjęta za pewnik przez całą organizację.

Celami dotyczącymi jakości są przedmioty starań bądź zamierzeń opieranych na polityce jakości. Ogólną celowością takich działań, według z kolei A. Iwasiewicza, jest wzmocnienie lub przynajmniej stabilizacja pozycji danej firmy na rynku. Według innej definicji E. Kozień zarządzanie jakością jest po prostu pewnym procesem, jaki musi być realizowany na wszystkich bez wyjątku stanowiskach w danym przedsiębiorstwie. To zarządzanie musi być w ścisłej koordynacji z wymaganiami klienta, jeżeli chcemy osiągnąć sukces i ustabilizować ją na rynku. W ramach zarządzania jakością absolutnie wszyscy członkowie firmy powinni brać czynny udział w kreowaniu wizerunku firmy oraz innymi zaplanowanymi i systematycznie realizowanymi czynnościami, które gwarantują, że dany produkt lub usługa, stworzona lub dostarczana przez tą firmę, spełni wszystkie wymagania jakościowe.

Czyli co to jest zarządzanie jakością „po polsku”?

Mówiąc prostymi słowami, zarządzanie jakością ma związek ze wszystkimi innymi elementami firmy oraz procesami produkowania lub dostarczania usługi, w zależności od przedmiotu firmy. Zarządzanie jakością musi zawsze opierać się na wymaganiach konsumentów i zawsze idzie z nimi w parze. Tylko dostarczając produkt lub usługę, która trafia w oczekiwania klienta, mamy szansę na wzmocnienie naszej pozycji jak firmy na rynku bądź jej ustabilizowanie.

Jak wygląda typowy model zarządzania jakością?

Przede wszystkim, uwzględnia wielozadaniowość zarządzania oraz główne kierunki przepływu informacji. Zarządzaniem jakością powinien zajmować się konkretny system zarządzania, realizując jego podstawowe funkcje, takie jak planowanie, organizowanie, kierowanie lub motywowanie, kontrolowanie i doskonalenie. Skutki wywołane wypełnianiem tych funkcji mają swoje odbicie zarówno w systemie zarządzania, jak i samej organizacji czy jej otoczenia. Dotyczą one decyzji zarządczych, informacji o jakości systemu zarządzania czy dotyczących wymagań rynku, wszelkich zmian w sytuacji gospodarczej i innych. Zazwyczaj mają one charakter informacyjny i oddziałują na siebie nawzajem. W tej sytuacji, decyzje zarządcze, nakierowane na jakość systemu i oddziaływań z zewnątrz, są generowane przez system.

Tutaj jakość systemu zarządzania jest tożsama ze skutecznością podjętych działań oraz bezpośrednią jakością produktów lub usług. Natomiast informacjami dotyczącymi jakości systemu zarządzania są te, które określają skuteczność podjętych działań, jak i te, które informują o jakości jego wejścia i wyjścia z systemu. Te informacje mają ogromny wpływ i są wykorzystywane przez system zajmujący się zarządzaniem do podejmowania prawidłowych i ważnych decyzji, dotyczących jakości, jak i kształtowania interakcji ze środowiskiem zewnętrznym. Decyzje te zazwyczaj dotyczą organizacji, które z daną firmą współpracują, czyli firmami dostawczymi lub partnerami i ściśle związane są z celem uzyskania wymaganej jakości już na „wejściu”.

Dziękujemy firmie UTZ Group produkującej opakowania zgodnymi z zasadami jakościowymi za opisanie zagadnienia związanego z kontrolowaniem jakości.

1 Komentarz

  1. Kriszna pisze:

    My zatrudniamy od września tego roku Pana Tomasza Jakubowskiego (http://www.tomaszjakubowski.pl), który zajmie się zarządzaniem naszym nowym projektem budowlanym. Tutaj dopiero należy się wykazać umiejętnościami z zarządzania. To co piszecie w artykule to prawda, ale to kropla w morzu obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>