Gdzie można uzyskać tytuł opiekuna medycznego oraz na czym polega taka praca?

opiekun-medyczny

Z wielu źródeł dociera informacja o starzejącym się społeczeństwie w całej Europie. Ten problem nie omija także Polski, gdzie przyrost naturalny jest na dość niskim poziomie. Rynek wszelkich usług związanych z opieką nad seniorami stale się rozwija. Powstają domy opieki, ale także szkoły oferujące kształcenie w obszarze opieki nad osobami starszymi. Przypuszcza się, iż zainteresowanie pracownikami o takim wykształceniu stale będzie rosnąć. Jest to jednak zawód dość szczególny i wymaga od danej osoby takich cech, jak: cierpliwość, empatia, wrażliwość, wyrozumiałość.

Opiekun medyczny

Od 2008 roku opiekun medyczny został uznany za nowy zawód medyczny. Objęto go klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy pod kodem 532102. Główne zadanie opiekuna medycznego to pomoc osobie starszej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Biorąc pod uwagę, iż społeczeństwo się starzeje a młode osoby często robią karierę, osoba starsza i niesamodzielna nie może być pozostawiona sama sobie. Opiekun medyczny wykonuje nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, dba również o stan psychiczny osoby chorej i niesamodzielnej. Powinien potrafić rozpoznawać i rozwiązywać wszelkie problemy wynikające z różnego stopnia zaawansowania choroby. To również osoba biorąca udział we współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Powinna cechować się dobrymi zdolnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy w zespole. Ponosi on odpowiedzialność za skutki swoich działań.

Zadania opiekuna medycznego

W programie nauczania dla zawodu opiekun medyczny zostało opisane szereg obowiązków i zadań dla tegoż zawodu. Część z nich została już wspomniana wyżej, jest ich jednak znacznie więcej. Opiekun medyczny ma za zadanie zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych w tym higienicznych warunków otoczenia, podtrzymywanie aktywności społeczne i fizycznej, zwiększanie samodzielności życiowej, użytkowanie i konserwacja urządzeń, przyborów do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny powinien również popularyzować zachowania prozdrowotne. Za podstawowe świadczenia pielęgnacyjne uznawana jest pomoc w zakresie odżywiania, wydalania, higieny ciała i mobilności. Do zakresu czynności odżywiania należy przygotowanie, podgrzanie, rozdrabnianie posiłków oraz pomoc w ich spożywaniu. Czasem niezbędne jest również karmienie. Bardzo ważne jest utrzymanie higieny ciała oraz otoczenia osoby starszej i niesamodzielnej. Niezbędne są podstawowe zabiegi kosmetyczne. W zakresie mobilności znajdują się wszelkie czynności związane z poruszaniem i przemieszczaniem się osoby starszej. Zdarza się, iż niezbędne są zmiany ułożenia ciała, czy też jej ubierania i rozbiegania.

Gdzie uzyskać tytuł opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny zawód zaufania społecznego, dlatego też osoba musi posiadać niezbędne kwalifikacje. To podczas kształcenia szkolnego nabywa się kwalifikacje opiekuna medycznego. Podstawę programową oraz program nauczania został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Dla osób posiadających wykształcenie średnie, kształcenie w zawodzie opiekun medyczny odbywa się w szkole policealnej w trakcie dwóch semestrów. Niemal w każdym województwie znajdują się szkoły policealne zajmujące się kształceniem osób w zawodzie opiekun medyczny. Szkoły mogą również prowadzić kursy zawodowe, na taki kwalifikacyjny kurs może zapisać się każda osoba dorosła, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum (spełniła obowiązek szkolny). Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Ma on potwierdzić kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Uzyskany dyplom daje możliwość podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej. Uczelnie medyczne tworzą również nowe kierunki studiów o specjalności: opiekun osoby starszej. Dzięki temu osoba dodatkowo zdobywa wiedzę medyczną.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2014 poz. 1145)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mlecznego i technik weterynarii (Dz. U. 2011 nr 49 poz. 254)

3. Serwis internetowy http://www.perfekton.de/ 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7)

5. Program nauczania dla zawodu opiekun medyczny 532102

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>