Jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz komu on przysługuje?

board-2449726_640Wielu pracowników stara podnosić się swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu praca którą wykonują zyskuje na jakości. Niestety często szkolenia wypadają w dni powszednie, co w takim przypadku należy zrobić?

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Taki rodzaj urlopu przysługuje każdemu pracownikowi, który został zatrudniony zgodne z umową o pracę oraz się dokształca, dzięki czemu podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z takiego urlopu, pracodawca musi wykazać inicjatywę lub też wyrazić zgodę. Pracownik oraz pracodawca mogą podpisać umowę szkoleniową, dzięki której obydwie strony będą znały swoje prawa i obowiązki w czasie podnoszenia kwalifikacji przez pracownika.

Na czym polega podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji polega na uzupełnianiu oraz zdobywaniu umiejętności oraz nowej wiedzy. Podnoszenie kwalifikacji musi wynikać z inicjatywy pracodawcy lub z porozumienia z nim. W przepisach Kodeksu Pracy został umieszczony artykuł, który nakłada na pracodawcę obowiązek ułatwienia swojemu pracownikowi podnoszenia kwalifikacji, dzięki temu praca zostanie nie tylko sprawniej, ale również lepiej wykonana.

Jaki jest wymiar tego typu urlopu?

W czasie gdy pracownik jest w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przysługuje mu:
6 dni jeśli przystępuje do egzaminu maturalnego;
6 dni jeśli przystępuje do tak zwanego egzaminu eksternistycznego lub gdy przystępuje do egzaminu, który ma za zadanie potwierdzić kwalifikacje danego pracownika;
21 dni jeśli pracownik jest na ostatnim roku studiów aby mógł się przygotować do egzaminu dyplomowego, a także do napisania pracy dyplomowej;
Należy pamiętać, że żaden pracodawca nie ma prawa zmniejszyć wymiaru tego urlopu.

W które dni jest on udzielany?

Ten rodzaj urlopu przyznaje się w dni, które są tak zwanymi dniami pracy, zgodnie z obowiązującymi pracownika ramami czasu jego pracy. Jeśli szkolenie kończy się którymś z egzaminów wymienionych w artykule 103, który jest zawarty w Kodeksie Pracy, w takim wypadku pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za ten czas.

Jakie wymagania należy spełnić?

Aby uzyskać taki urlop należy złożyć specjalny wniosek. Tego typu urlop niestety nie może być zaległy, zatem należy go wykorzystać podczas szkoleń czy też kursów, ponieważ są to wydarzenia, które do niego uprawniają. Jeśli pracownik nie złoży wniosku we wskazanym terminie, z chwilą upływu terminu traci on prawo do urlopu szkoleniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>