Jakie są konsekwencje prawne za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych w firmie?

keyboard message , 	lock

Jeżeli ktoś naruszy ustawę o ochronie danych osobowych, będzie niewłaściwie przetwarzał te dane w przedsiębiorstwie to pewne jest, że grożą mu konsekwencje prawne. To na firmę zostanie nałożona kara, jeżeli nie dba o ochronę danych osobowych.

Pracownik również może odnieść konsekwencje z tego powodu

W Polsce większość firm uważa, że ochrona danych osobowych to problem, który ich nie dotyczy. Szczególnie często utwierdzają się w tym małe przedsiębiorstwa. Warto, dlatego wiedzieć, że ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, mówi o tym, że zasady z niej wynikające dotyczą tak samo instytucji publicznych jak i sektora prywatnego. Tak, więc wszelkie spółki, korporacje, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą przystosować się do wymagań ustawy.

Gdzie znajduje się główne źródło wycieku danych?

Zazwyczaj głównym źródłem, do którego wyciekają dane osobowe, jest Internet. To właśnie z Internetu na komputery dostają się wirusy i konie trojańskie, które potrafią przejąć kontrolę oraz dostać się do wszelkich plików znajdujących się na dysku. Z tego też względu zaleca się nie przechowywać baz danych na komputerach, które są podłączone do sieci. Czasami nawet dobre zabezpieczenia antywirusowe nie pomagają. Nawet mała firma powinna mieć zabezpieczenia tak samo silne jak duże przedsiębiorstwa, ponieważ dane osobowe nie zależnie od wielkości firmy musza być odpowiednio i bezpiecznie przechowywane. Warto też stosować skomplikowane ciągi znaków, jako hasła. Powinny to być małe i duże litery wraz z cyframi.

Konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego przechowywania danych osobowych naruszenia ustawy

Konsekwencje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych mogą dotyczyć osoby zarządzającej firmą, czyli na przykład prezes, właściciel, ale także może zostać ukarany pracownik firmy. Odpowiedzialność może być finansowa, ale również karna, za nieprzestrzeganie ustawy.

Kary, jakie mogą zostać nałożone są bardzo dotkliwe. Za złe sprawowanie nad danymi osobowymi i naruszanie ustawy grożą nawet dwa lata więzienia. Dodatkowo warto wiedzieć, że kary pieniężne mogą wynieść nawet 50 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o odpowiedzialność osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Podczas jednego postepowania egzekucyjnego może zostać nałożone na siebie więcej kar. Łącznie suma kar nie może jednak przekroczyć 50 tysięcy złotych dla osób prawnych, a 200 tysięcy złotych dla jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.

Dopuścić się złamania zasad ustawy o ochronie danych osobowych może każdy pracownik danej organizacji, przedsiębiorstwa. Nie koniecznie musi być to administrator danych, czy pracodawca. Niepowołany pracownik może w sposób świadomy i umyślny dopuścić się naruszenia ustawy. W takim przypadku właśnie on będzie odpowiadał za swój czyn. Odpowiedzialność może w takiej sytuacji spoczywać również na administratorze danych lub pracodawcy, który powinien je chronić i uniemożliwić komukolwiek dostępu do nich. Inny przypadek występuje, gdy pracownik w całkowicie nieświadomy i przypadkowy sposób otrzymał w swoje ręce dane osobowe. W takim przypadku nie będzie on odpowiadał za to, a jedynie odpowiedzialność spoczywa na osobie, jednostce, która miała zajmować się ochroną danych. Warto jednak wiedzieć, że nie jest łatwo udowodnić nieświadomość i niecelowość takiego czynu. Można zlecić specjalny audyt ochrony danych osobowych (np. tu: http://www.itauditor.pl/audyt-ochrony-danych-osobowych)

Ludzie zapominają o tym, że mogą nie zgodzić się na przetwarzanie i przetrzymywanie swoich danych osobowych. Jeżeli zgłoszą sprzeciw to jednostka, przedsiębiorstwo ma obowiązek zaprzestania przetwarzania danych osobowych takiej osoby. Jeżeli tego nie uczyni, to naraża się na konsekwencje prawne.

Ochrona danych osobowych nie jest łatwa. Firmy jednak zbierając te dane są zobowiązane do tego, aby nie wpadły one w niepowołane ręce. Nie każda firma zdaje sobie sprawę z powagi tego zadania, a konsekwencje naruszenia ustawy mogą być bardzo dotkliwe.

Źródło: www.itauditor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>