Nieuczciwa konkurencja – przesłanki

headway-5QgIuuBxKwM-unsplashProblem nieuczciwej konkurencji dotyka wielu przedsiębiorców. Zarówno tych, którzy zbudowali już swoją pozycję na rynku, jak i tych, którzy dopiero startują z biznesem. Nie ma tutaj znaczenia, czy prowadzisz dużą czy małą firmę oraz w jakiej branży działasz. Nie ma również znaczenia, czy zajmujesz się sprzedażą produktów i usług o ugruntowanej pozycji, czy wprowadzasz coś nowego na rynek. Problem nieuczciwej konkurencji może dotknąć każdego. Kiedy jednak mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją?

Definicja

Nie każda konkurencja jest nieuczciwa. O tym, czy mamy do czynienia ze złamaniem przepisów, decyduje spełnienie kilku przesłanek. Definicja nieuczciwej konkurencji została uregulowana w art. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stanowi ona, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Będą to więc szczególnie takie zachowania, jak:

  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (np. w celu pozyskania klientów konkurencyjnej firmy),
  • fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • nakłanianie do niewywiązania się z umowy,
  • naśladownictwo produktów,
  • pomawianie i nieuczciwa reklama.

Ustawa ściśle precyzuje, na czym polegają wyżej wymienione czyny.

Co nie jest nieuczciwą konkurencją?

Nie jest nieuczciwą konkurencją takie zachowanie, które powoduje u przedsiębiorcy poczucie krzywdy, czy wykorzystania, ale nie spełnia przesłanek zawartych w wyżej wymienionej ustawie. Nie zawsze przejmowanie klientów byłego pracodawcy czy kopiowanie jego produktów może zostać uznane za przejaw nieuczciwej konkurencji. Sprawca musi działać niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami. Te ostatnie możemy potraktować jak zasady współżycia społecznego, tylko stosowane w obrocie gospodarczym. Niestety, granica często bywa bardzo nieostra.

Obszary nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwym w stosunku do przedsiębiorcy może być nie tylko jego pracownik, lecz także współpracownik, członkowie zarządu, dostawca, kontrahent, konkurencja czy klient. Nieuczciwa konkurencja może dotyczyć każdego obszaru, w którym działa przedsiębiorca. Nie musi mieć związku ze sprzedażą, czy zatrudnieniem. Spotkamy się z nią również w produkcji czy reklamie. Nieuczciwe zachowanie może dotyczyć wielu aspektów prowadzenia firmy. Będzie opierać się przede wszystkim na nierzetelnym współzawodnictwie, zafałszowanych informacjach oraz braku przejrzystości. Więcej informacji na temat prawa konkurencji przeczytasz tutaj: https://jakubowskazawada.com/prawo-konkurencji/.

Klauzula o zakazie konkurencji oraz roszczenia – obrona przed nieuczciwą konkurencją

Jedną z form obrony przed nieuczciwymi pracownikami, którzy mogą w przyszłość opuścić firmę i przejąć klientów oraz know-how firmy, jest klauzula o zakazie konkurencji. Pracodawca przedkłada ją pracownikowi przy podpisaniu umowy o pracę, w trakcie jej trwania lub po jej rozwiązaniu. W jej przygotowaniu pomoże kancelaria specjalizująca się w sprawach gospodarczych, np. https://jakubowskazawada.com/.

Umowa taka określa, jakie zachowania pracownika uznane zostaną za szkodliwe dla pracodawcy oraz jaka grozi za to kara. Prawidłowo sporządzona klauzula powinna zawierać określenie terminu, do którego obowiązuje. Może również przewidywać odszkodowanie dla pracownika, który nie będzie mógł w określonym czasie podjąć zatrudnienia na podobnym stanowisku lub w firmie specjalizującej się w podobnej branży.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje szereg roszczeń, jakie przysługują przedsiębiorcy, w stosunku do podmiotów, które naruszają lub zagrażają jego interesom. Jednym z nich, a zarazem najlżejszym, jest wezwanie do zaniechania określonych działań. Dla celów dowodowych powinno być ono sporządzone na piśmie. Można również wezwać do naprawienia naruszeń i usunięcia ich skutków.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych roszczeń jest wezwanie do złożenia oświadczenia, czyli oficjalnych przeprosin, np. w mediach społecznościowych, czy w prasie. Przy cięższych przypadkach sprawy często mają swój finał w sądzie i konieczne staje się złożenie pozwu – wezwania do naprawienia wyrządzonej szkody i do wypłaty odszkodowania. Sąd może również zasądzić wydanie korzyści, bezprawnie uzyskanych przez firmę naruszającą zasady uczciwej konkurencji, a nawet wezwać do zniszczenie produktów wykonanych przez pozwanego.

Planujesz rejestrację swojej spółki? Sprawdź, jak to zrobić: https://supernowosci24.pl/rejestrowanie-spolki-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>