Od podatków po ubezpieczenie – formalna strona pracy w Niemczech dla obcokrajowca

Gospodarka Niemiec potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów we wszystkich dziedzinach gospodarki. Ze względu na znaczny niedobór niemieckich specjalistów coraz więcej firm niemieckich zatrudnia pracowników zagranicznych. Praca w Niemczech jest coraz bardziej popularna. Emigranci, którzy chcąc pracować w Niemczech, mają duże szanse na znalezienie fajnej, dobrze płatnej pracy.

bad-tolz-germany-3002044_960_720

Muszą jednak poradzić sobie z nowymi tematami. Istnieją pewne kwestie dotyczące:

 • prawa pracy
 • podatków
 • ubezpieczeń społecznych

Kwestie te są ważne, jeśli emigranci rozpoczną negocjacje z potencjalnymi pracodawcami niemieckimi.

Poniższe zagadnienia dotyczą głównie tematów związanych z niemieckim prawem pracy i niektórymi tematami, które zwłaszcza emigranci powinni przestrzegać podczas negocjowania jakiegokolwiek rodzaju umowy o pracę.

Nr 1: Okres próbny

Powszechną praktyką jest uzgodnienie okresu próbnego w umowie o pracę. Zasadniczo okres ten trwa 6 miesięcy. Postanowienia niemieckiej ustawy o zwolnieniu z pracy nie obowiązują w okresie próbnym. Oznacza to, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez podania przyczyny.

Dla emigrantów, którzy przeprowadzają się do Niemiec w celu nawiązania nowej relacji roboczej, jest to ryzyko ekonomiczne. Jeśli umowa zostanie rozwiązana w tym terminie, pracownik nie może zakwestionować takiego rozwiązania w sądzie i nie ma prawa do żadnego obowiązkowego odszkodowania. Ekspatriant może zostać zmuszony do powrotu do kraju ojczystego, jeśli nie może znaleźć innego odpowiedniego zatrudnienia. Dlatego wskazane jest uzgodnienie zwrotu kosztów spowodowanych koniecznością powrotu do domu z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę. Wskazane jest również uzgodnienie wypłaty odszkodowania za utratę pracy w okresie próbnym.

Nr 2: Opis stanowiska pracy, miejsce pracy, godziny pracy

W związku z tym niemieckie umowy o pracę nie różnią się od umów o pracę w innych częściach świata.

Zwykły czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. W niektórych sektorach biznesowych czas pracy może wynosić od 35 do 38 godzin tygodniowo, jednak czy wynagrodzenie za nadgodziny jest rekompensowane zależy w dużym stopniu od sektora biznesowego i pracodawcy. Nie ma w tym względzie ogólnej zasady. Niektórzy pracodawcy oferują elastyczne godziny pracy.

Nr 3: Zwrot kosztów związanych z pracą

Generalnie niemiecki pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wydatków, które pracownik wydaje w imieniu swojego pracodawcy. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej ogólnej zasady:

Niemieckie prawo podatkowe pozwala na standardowe odliczenie dodatkowych wydatków na żywność i napoje spożywane w podróży służbowej. Istnieją specjalne dodatki za podróże służbowe za granicę.

Uwaga: Pracodawca jest zobowiązany jedynie do zwrotu tych kwot, jeśli zostało to wyraźnie uzgodnione w umowie o pracę.

Nr 4: Wynagrodzenie

Poziom wynagrodzenia zależy od sektora biznesu i regionu w Niemczech. Wynagrodzenia na zachodzie są w większości przypadków wyższe niż na wschodzie. W większości sektorów biznesowych można znaleźć statystyki dotyczące internetu, pokazujące zakresy wynagrodzeń, płac itp. W niektórych sektorach biznesowych w zależności od:

 • kwalifikacji
 • regionu
 • innych czynników

Dominującą formą w Niemczech jest stała pensja. Można jednak znaleźć elastyczne systemy bonifikacji lub inne systemy motywacyjne.

houses-4306225_960_720

Nr 5: Świadczenia rzeczowe

Istnieje szeroki zakres świadczeń rzeczowych. Niektóre z nich mogą być opłacane przez pracodawcę po korzystnej stawce podatkowej, inne są wolne od podatku.

Zwykłe świadczenia rzeczowe:

 • Prywatne korzystanie z samochodu służbowego
 • Prywatne korzystanie z IT, telefonów
 • Wkład w prywatne ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na żywo i systemy ubezpieczeń emerytalnych
 • Składki na bilety pracy i inne koszty podróży między domem a miejscem pracy
 • Zasiłki przedszkolne
 • wiele więcej

Niemcy oferują szeroki zakres uprzywilejowanych systemów emerytalnych i rentowych. Jednak programy z różnych powodów nie są odpowiednie dla emigrantów, chyba że zamierzają pozostać w Niemczech przez dłuższy czas.

Nr 6: Koszty przeprowadzki

Zazwyczaj niemieccy pracodawcy zwracają następujące koszty przeprowadzki:

 • Koszty wysyłki
 • Koszty podróży
 • Koszty znalezienia zakwaterowania w Niemczech
 • Koszt opłacenia czynszu w dwóch krajach jednocześnie
 • Koszty dodatkowego nauczania dzieci spowodowane przeniesieniem

Do potwierdzenia wymagane są faktury i inne dokumenty. Oprócz wyżej wymienionych wydatków można odliczyć następujące świadczenia ogólne bez dowodu np. standardowy dodatek za każde dziecko/

Uwaga: Generalnie niemieccy pracodawcy nie zwracają tych kwot. Jednak emigranci mogą ubiegać się o kwoty jako wydatki związane z pracą.

Nr 7: Wakacje / urlop

Zazwyczaj okres wakacji w Niemczech wynosi 30 dni.

Nr 8: Rozwiązanie umowy o pracę

Zasadniczo okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie. Niemiecki pracodawca może jednak rozwiązać umowę o pracę tylko w bardzo szczególnych okolicznościach. Przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniami w Niemczech są nadal dość surowe.

Nr 9: Prawo właściwe

Ogólnie rzecz biorąc, niemieccy pracodawcy podpisują umowę o pracę tylko wtedy, gdy ma zastosowanie prawo niemieckie. Nie jest to jednak obowiązkowe.

W przypadku uzgodnienia niemieckiego prawa do umowy o pracę mają zastosowanie wszystkie niemieckie przepisy dotyczące ochrony socjalnej i ochrony pracy.

Nr 10: Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego

Ogólnie rzecz biorąc, emigranci pracujący w Niemczech podlegają niemieckiemu systemowi zabezpieczenia społecznego. Połowa składek musi być opłacona przez pracodawcę, druga połowa przez pracownika.

Emigranci często są zdezorientowani faktem, że organy podatkowe i publiczne agencje zabezpieczenia społecznego są całkowicie niezależne od siebie. Dlatego podatki płacone są na rzecz urzędu skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne w różnych agencjach. Niemcy nie znają podatków na ubezpieczenie społeczne.

Emigranci ubezpieczeni prywatnie mogą uniknąć niemieckiego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli ich dochody przekraczają określony poziom dochodów, a ich prywatne ubezpieczenie zapewnia wystarczające pokrycie kosztów leczenia i kosztów.

Szukam pracy za granicą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>