Wspólna odpowiedzialność rodzicielska – jak to wygląda w praktyce?

sad-217252_1280Wspólna odpowiedzialność rodzicielska ma miejsce wtedy, gdy oboje rodzice mają pełne prawa i obowiązki rodzicielskie w stosunku do swojego dziecka. Rodzice muszą rozmawiać ze sobą i wspólnie podejmować decyzje dotyczące dobra dziecka (w tym podstawowego miejsca zamieszkania, edukacji, religii, opieki medycznej i dentystycznej). Dlatego w przypadkach, w których dochodzi do przemocy w rodzinie – a sprawca ma władzę i kontrolę – ten rodzaj wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej prawdopodobnie nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Sędzia zarządzi wspólną odpowiedzialność rodzicielską, chyba że uzna, że ​​wspólna odpowiedzialność rodzicielska byłaby szkodliwa dla dziecka.

Wszelkie dowody przemocy w rodzinie lub znęcania się nad dzieckiem (nawet jeśli nie ma wyroku skazującego i/lub nakazu ochrony przed przemocą w rodzinie) zostaną uznane przez sędziego za dowód krzywdy dziecka. Czasem może przydać się adwokat władza rodzicielska kraków, kiedy pojawia się zapytanie. Sąd może brać pod uwagę pragnienia rodziców i może powierzyć jednemu z rodziców ostateczną odpowiedzialność za poszczególne aspekty dobra dziecka lub może podzielić odpowiedzialność między rodziców.

Kto może otrzymać opiekę (wyłączną/wspólną odpowiedzialność rodzicielską) nad dzieckiem?

Ogólnie rzecz biorąc, oboje rodzice mogą uzyskać wyłączną / wspólną odpowiedzialność rodzicielską i dzielenie czasu między sobą. Sąd nie będzie preferował matki nad ojcem. Polityką publiczną jest zapewnienie, że:

  • dzieci mają częsty i ciągły kontakt z obojgiem rodziców

  • oboje rodzice powinni być zachęcani do dzielenia się prawami, obowiązkami i radościami związanymi z wychowywaniem dzieci.

O ile sąd nie stwierdzi, że byłoby to szkodliwe dla dziecka, sąd nakaże wspólną władzę rodzicielską i nakaże obojgu rodzicom jak najwięcej czasu spędzać z dzieckiem (dziećmi).

Czy dziadkowie mogą uzyskać prawo do odwiedzin w sądzie?

Dziadek może złożyć wniosek do sądu o odwiedzenie małoletniego wnuka w powiecie, w którym mieszka dziecko, jeśli spełnione są określone warunki.

Aby złożyć wniosek, musi być spełnione jedno z poniższych:

  • oboje rodzice nie żyją, zaginęli lub są w trwałym stanie wegetatywnym; lub

  • jeden rodzic nie żyje, zaginął lub jest w trwałym stanie wegetatywnym, a drugi rodzic został skazany za przestępstwo lub przestępstwo z użyciem przemocy, w którym wykazał się zachowaniem, które stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia lub dobra dziecka.

Następnie sąd przeprowadzi wstępną rozprawę w celu ustalenia, czy dziadek przedstawił fakty wskazujące na niezdolność rodziców do pracy lub znaczną krzywdę dziecka. Jeśli sędzia uzna, że ​​nic nie wskazuje na to, sędzia odrzuci wniosek, a dziadkowi można nakazać zapłatę uzasadnionych honorariów i kosztów adwokackich drugiej strony. Jeżeli dziadek przedstawił sędziemu wystarczające dowody na to, że rodzic jest niezdolny do pracy lub że wyrządzono mu znaczną krzywdę, sędzia może wyznaczyć opiekuna procesowego dla dziecka i skierować sprawę do mediacji lub przeprowadzić ostateczną rozprawę (jeżeli mediacja nie działa).

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>