Oferta zewnętrznych firm zajmujących się doradztwem zawodowym dla różnych grup osób.

oferta_zewnetrznych_firm_zajmujacych_sie_doradztwem_zawodowym_dla_roznych_grup_osob

Zmiany występujące na rynku pracy wymuszają aktywne działania służące lepszemu przygotowaniu do podjęcia nowej pracy oraz zaplanowaniu ścieżki kariery, oraz szkoleń z pozytywnymi skutkami dla firmy i pracowników.

Kontrola procesu zwolnień oferowana pracownikom

O wsparcie mogą wystąpić również osoby zatrudnione w organizacjach lub strukturach firmy przeznaczonych do likwidacji. Często takie wsparcie polega na ocenie stanu obecnego umiejętności pracownika. Po audycie doradca, mając wiedzę o charakterze i predyspozycjach pracownika może zaproponować takiej osobie ścieżkę kariery. W zależności od ilości takich osób działania takie mogą być indywidualne lub grupowe. Koszt takiej usługi można wstępnie obliczyć, używając narzędzi takich jak outplacement kalkulator. Po ustaleniu parametrów zleceniodawcy reszty informacji udzieli konsultant wyznaczony przez przedstawiciela doradcy zawodowego.

Oferta przeznaczona dla pracodawcy

Zasady ekonomii społecznej nakładają na firmy obowiązek opieki nad pracownikami w każdym momencie ich ścieżki zawodowej w firmie. Należy przewidzieć i zaplanować zwolnienia wynikające z zamknięcia firmy lub przeprowadzonej reorganizacji. Zmniejsza to ilość negatywnych reakcji i skraca okres przygotowania nowych działań związanych z reorganizacją.

Zewnętrzny doradca zawodowy również powinien przeprowadzić ustalenie potrzeb i możliwości, jakie ma dana firma. W zależności od podjętych przez przedsiębiorcę zadań może być to szkolenie pracowników do łatwego wejścia na rynek pracy lub stworzenie rynku ofert pracy na nowe stanowiska tworzone w podmiocie gospodarczym. W ten sposób można również kształtować dobry wizerunek firmy w otoczeniu i poprawiać efektywność pracowników pozostających w strukturach zatrudnienia.

Systemy łączące interesy obu stron stosunku pracy

Często usługi zewnętrznych doradców zewnętrznych dotyczą oczekiwań pracodawcy i pracowników. W tym wypadku doradca występuje jako mediator i proponuje sposób rozwiązania tematu zwolnień. Może on również rozmawiać ze związkami zawodowymi i tworzyć porozumienie z optymalnym okresem wypowiedzenia lub rekompensaty. Takie działania szybciej pozwalają na reorganizację struktury organizacji i szybsze reagowanie na nowe potrzeby rynku.

Wsparcie procesu zwolnień usługami zewnętrznego doradcy zawodowego ułatwia planowanie bezpiecznej strategi firmy w długim okresie. Zmniejsza ono jednocześnie ilość sytuacji kryzysowych wpływających na pracę podmiotu i sposób postrzegania firmy przez otoczenie społeczne i kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>