Nowy okres taryfowy 2021 – czego się spodziewać?

trace-280304_960_720Jakie to szczęście, że przy tych wszystkich zawiłościach prawnych możemy liczyć na kancelarie – specjalistów, którzy pozostają na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Również, jeśli chodzi o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W tym miejscu przyjrzymy się najważniejszym kwestią związanym z opłatami taryfowymi 2021, natomiast wszystkie osoby bardziej zainteresowane tematem zapraszamy do oficjalnych publikacji omawiających taryfy wodno ściekowe, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wszystkie związane z tym tematem, jak również zasięgnąć porady ww profesjonalistów.

Opłaty taryfowe 2021 – jaka podstawa prawna?

Bez podstawy prawnej opłaty taryfowe absolutnie nie miałyby prawa bytu, dlatego też pochylając się nad tematem w pierwszej kolejności należy spojrzeć na ten aspekt i tutaj wymienić takie dokumenty prawne jak:

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2020r.poz.256-“KPA”),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskieji Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.z2018r.poz.472-“rozporządzenie”),
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z2020r.poz.2028-“UZZW”).

Mamy więc 3 najważniejsze akta prawne związane z tematem i wraz z nimi całą filozofię, o którą się opiera każde postępowanie z tymże związane. Jeśli chodzi o organy regulacyjne ww tematy są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), natomiast Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem wyższej instancji w odniesieniu do tego aspektu. Siedziby zarządów znajdują się w kilku większych miastach w Polsce, w tym między innymi są to Warszawa, Białystok, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Kraków, Poznań czy Gliwice.

Najistotniejsze kwestie dotyczące taryfy – w oparciu o ww podstawy prawne

Przede wszystkim warto wiedzieć na jakiej podstawie taryfa jest określana, a mianowicie chodzi o wysokość zbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Znaczenie ma również w jaki sposób są różnicowane ceny i stawki dla poszczególnych grup taryfowych – według podstawy prawnej ma to być realizowane w oparciu o udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nie bez znaczenia jest też to, że to właśnie samo przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiednia z ramienia prawa za określenie taryfy na okres trwający 3 lata. Oczywiście jednak zanim ta sama taryfa wejdzie w życie musi zostać zatwierdzona przez wyżej wymieniony organ regulacyjny i dopiero wtedy nabiera mocy prawnej, a całość wniosków z tym związanych może się do niej odnosić. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że to samo przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy – tutaj wielkie znaczenie ma termin, musi być nie większy niż 120 dni przed upływem okresu obowiązywania taryfy, która była stosowana dotychczas.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>