Nowy okres taryfowy 2021 – czego się spodziewać?

trace-280304_960_720Jakie to szczęście, że przy tych wszystkich zawiłościach prawnych możemy liczyć na kancelarie – specjalistów, którzy pozostają na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Również, jeśli chodzi o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W tym miejscu przyjrzymy się najważniejszym kwestią związanym z opłatami taryfowymi 2021, natomiast wszystkie osoby bardziej zainteresowane tematem zapraszamy do oficjalnych publikacji omawiających taryfy wodno ściekowe, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wszystkie związane z tym tematem, jak również zasięgnąć porady ww profesjonalistów.

Opłaty taryfowe 2021 – jaka podstawa prawna?

Bez podstawy prawnej opłaty taryfowe absolutnie nie miałyby prawa bytu, dlatego też pochylając się nad tematem w pierwszej kolejności należy spojrzeć na ten aspekt i tutaj wymienić takie dokumenty prawne jak:

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2020r.poz.256-“KPA”),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskieji Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.z2018r.poz.472-“rozporządzenie”),
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z2020r.poz.2028-“UZZW”).

Mamy więc 3 najważniejsze akta prawne związane z tematem i wraz z nimi całą filozofię, o którą się opiera każde postępowanie z tymże związane. Jeśli chodzi o organy regulacyjne ww tematy są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), natomiast Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem wyższej instancji w odniesieniu do tego aspektu. Siedziby zarządów znajdują się w kilku większych miastach w Polsce, w tym między innymi są to Warszawa, Białystok, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Kraków, Poznań czy Gliwice.

Najistotniejsze kwestie dotyczące taryfy – w oparciu o ww podstawy prawne

Przede wszystkim warto wiedzieć na jakiej podstawie taryfa jest określana, a mianowicie chodzi o wysokość zbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Znaczenie ma również w jaki sposób są różnicowane ceny i stawki dla poszczególnych grup taryfowych – według podstawy prawnej ma to być realizowane w oparciu o udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nie bez znaczenia jest też to, że to właśnie samo przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiednia z ramienia prawa za określenie taryfy na okres trwający 3 lata. Oczywiście jednak zanim ta sama taryfa wejdzie w życie musi zostać zatwierdzona przez wyżej wymieniony organ regulacyjny i dopiero wtedy nabiera mocy prawnej, a całość wniosków z tym związanych może się do niej odnosić. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że to samo przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy – tutaj wielkie znaczenie ma termin, musi być nie większy niż 120 dni przed upływem okresu obowiązywania taryfy, która była stosowana dotychczas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>