Czy spółka ze stratą może otrzymać kredyt bankowy?

who_should_use_texas_title_loansOtrzymanie kredytu bankowego jest często kluczowym elementem strategii finansowej wielu firm. Umożliwia rozwój, realizację nowych projektów czy zarządzanie bieżącymi zobowiązaniami. Ale co w sytuacji, gdy spółka wykazuje straty? Czy takie przedsiębiorstwo ma szansę na otrzymanie kredytu bankowego? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od wielu czynników, które banki biorą pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. W tym artykule przeanalizujemy, jakie czynniki wpływają na decyzję banku i jakie kroki może podjąć spółka ze stratą, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie finansowania.

Ocena zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa to kluczowy element brany pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów. Jest to ocena możliwości spółki do spłaty zaciągniętego zobowiązania w określonym czasie. Przy ocenie zdolności kredytowej banki analizują:

 1. Historia kredytowa: Przeszłość finansowa spółki, w tym wcześniejsze zobowiązania i terminowość ich spłaty.
 2. Bieżąca sytuacja finansowa: Stan finansowy firmy, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne.
 3. Prognozy finansowe: Przewidywania dotyczące przyszłych wyników finansowych firmy.
 4. Zabezpieczenia: Majątek, który może posłużyć jako zabezpieczenie kredytu.

Czy strata dyskwalifikuje spółkę?

Strata finansowa nie musi automatycznie dyskwalifikować spółki z możliwości otrzymania kredytu. Banki zdają sobie sprawę, że w biznesie zdarzają się okresy trudniejsze finansowo, które mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak:

 1. Inwestycje rozwojowe: Firma może ponieść straty w wyniku dużych inwestycji, które mają na celu rozwój i przyszłe zyski.
 2. Sezonowość: W niektórych branżach występują okresy o niższych przychodach, które mogą wpływać na wyniki finansowe.
 3. Zmiany rynkowe: Nagłe zmiany na rynku mogą chwilowo obniżyć rentowność firmy.

Banki przy ocenie zdolności kredytowej biorą pod uwagę nie tylko obecne wyniki finansowe, ale również perspektywy na przyszłość oraz strategię zarządzania finansami przez firmę.

Czynniki wpływające na decyzję banku

 1. Historia kredytowa

Dobra historia kredytowa może pomóc spółce ze stratą w uzyskaniu kredytu. Banki patrzą na to, jak firma radziła sobie z wcześniejszymi zobowiązaniami. Regularne i terminowe spłaty kredytów mogą świadczyć o rzetelności firmy i jej zdolności do zarządzania finansami.

 1. Plan naprawczy

Posiadanie dobrze opracowanego planu naprawczego jest kluczowe. Banki będą bardziej skłonne udzielić kredytu spółce, która ma konkretne działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji finansowej. Plan ten powinien zawierać:

 • Szczegółową analizę przyczyn strat.
 • Strategię poprawy rentowności.
 • Przewidywane koszty i potencjalne zyski z działań naprawczych.
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów planu.
 1. Zabezpieczenia kredytu

W przypadku spółki ze stratą, banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Mogą to być:

 • Nieruchomości.
 • Akcje lub udziały w innych spółkach.
 • Inne wartościowe aktywa.
 • Poręczenia osobiste i BGK De Minimis

Posiadanie odpowiednich zabezpieczeń może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu.

 1. Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne to jeden z najważniejszych wskaźników branych pod uwagę przez banki. Nawet jeśli spółka wykazuje straty, ale ma stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne, banki mogą być bardziej skłonne do udzielenia kredytu. Przepływy pieniężne pokazują, czy firma jest w stanie generować wystarczające środki na pokrycie bieżących zobowiązań.

 1. Kapitał własny

Banki zwracają uwagę na strukturę kapitału własnego firmy. Wysoki udział kapitału własnego w finansowaniu działalności może świadczyć o stabilności finansowej firmy i zwiększać jej wiarygodność w oczach banku.

Prowadzisz spółkę lub innego rodzaju działalność gospodarczą i Jesteś zainteresowany kredytem bankowym na jej rozwój ? Analityk kredytowy Olsztyn – Daniel Kamiński jest wstanie na wstępnym etapie ocenić szanse Twojej spółki na kredyt oraz prawidłowo przygotować ją do wnioskowania o kredyt.

Przykłady działań zwiększających szanse na kredyt

 1. Poprawa rentowności

Jednym ze sposobów na zwiększenie szans na uzyskanie kredytu jest poprawa rentowności firmy. Może to obejmować:

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Zwiększenie efektywności produkcji.
 • Dywersyfikację źródeł przychodów.
 1. Wykorzystanie środków publicznych

Wiele rządów oferuje programy wsparcia dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą to być dotacje, preferencyjne pożyczki czy gwarancje kredytowe. Skorzystanie z takich programów może zwiększyć szanse firmy na uzyskanie kredytu bankowego.

Podsumowanie

Otrzymanie kredytu bankowego przez spółkę wykazującą straty jest trudnym, ale nie niemożliwym zadaniem. Banki analizują wiele czynników przy ocenie zdolności kredytowej i są w stanie zrozumieć, że straty mogą wynikać z różnych, czasami strategicznych przyczyn. Kluczem do sukcesu jest transparentność wobec banku, posiadanie dobrze opracowanego planu naprawczego oraz przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń. Spółki powinny skupić się na poprawie swojej sytuacji finansowej, zarządzaniu przepływami pieniężnymi oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu.

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>