Prawa pracodawców i przedsiębiorców

142538662907355100

Przepisy Kodeksu Pracy dość dokładnie opisują prawa i obowiązki, jakie spoczywają na pracownikach i pracodawcach. Aby, jednak się one pojawiły musi dojść do nawiązanie stosunku pracy pomiędzy dwoma stronami. Oznacza to, że jedna strona, czyli pracownik zobowiązuje się świadczyć określonego rodzaju pracę na rzecz, ryzyko drugiej strony, którą jest pracodawca. Ten z kolei zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za określonym wynagrodzeniem. Albo mówiąc inaczej ma prawo do zatrudnienia pracownika. Ale to nie wszystko. Pracodawca uprawniony jest do wielu innych rzeczy, co przeczytać można poniżej.

Każdy pracodawca ma prawo zatrudniać i zwalniać pracowników

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że ma on możliwość zatrudnienia pracownika na określonych w umowie warunkach za odpowiednim wynagrodzeniem. Pracodawca decyduje o rodzaju mowy, jaką zawiera z pracownikiem; wysokości wynagrodzenia – przy czym w przypadku umowy o pracę musi być przynajmniej wynagrodzenie minimalne oraz o formie zatrudnienia, czyli czy jest to umowa na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Radca prawny Kraków pomoże skonstruować profesjonalną umowę, tak aby nie pozostawić niepotrzebnych niedomówień żadnej ze stron.

Oprócz tego pracodawca ma prawo do ustalania warunków pracy

płacy oraz regulaminów pracy, które powinny przez pracownika być przestrzegane. Kancelaria prawna Kraków pomaga w tworzeniu regulaminów, które wpisują się w obowiązujące przepisy prawa. Jest to bardzo ważny dokument z perspektywy pracodawcy, gdyż zawarte są tam bardzo szczegółowe przepisy dotyczące pracy, obowiązków, praw i innych rzeczy, które mogą być pracownikowi przydatne podczas wykonywania obowiązków.

Na samym początku, gdy pracodawca chce zatrudnić pracownika w swojej firmie ma prawo uzasadnione żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na danym stanowisku podania danych osobowych obejmujących takich, jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz aktualny adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W razie potrzeby pracodawca może także zażądać od pracownika udostępnienia dodatkowych danych osobowych np. imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, wówczas, gdy jest to wymagane w celu uprawnienia ich do korzystania z przysługujących i uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Pracodawca może także poprosić o podanie numeru PESEL pracownika

który jest nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL) m. in. w celu umożliwianie mu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Kolejną ważną rzeczą jest to, że pracodawca ma prawo dochodzić wyrównania szkody, która została przez niego poniesiona na skutek naruszenia przez pracownika regulaminów pracy, przepisów prawa pracy lub innych zobowiązań, jakie zostały przez obie strony ustalone. Najlepszym sposobem na dochodzenie wyrównania szkód przez pracodawcę jest adwokat Kraków. Z drugie strony pracodawca decyduje o przyznawaniu nagród, wyróżnień, premii oraz awansów, a także, gdy zachodzi taka potrzeba do stosowania kar upomnienia, nagany, czy też kar pieniężnych.

Pracodawca decyduje także o szkoleniach i kursach

z których korzystać może pracownik w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tutaj trzeba jednak pamiętać o tym, że dostęp do szkoleń powinien być dla wszystkich pracowników, tak aby uchronić pracodawcę przed podejrzeniem o dyskryminację.

Oprócz szeregu praw i kompetencji, jakie ma pracodawca istnieje też bardzo wiele obowiązków, które nakłada na niego Kodeks Pracy oraz umowa zawarta z pracownikiem. Skrupulatnie opisane prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców pozwalają na unikanie niepotrzebnych konfliktów i sporów. Dzięki temu każda ze stron może oszczędzić sobie niepotrzebnych problemów natury prawnej i finansowej. Dobrze jest więc czasami zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie prawa pracy – np. w celu przygotowania umowy dla pracownika lub regulaminu pracy. W tym celu można wybrać porady prawne Kraków.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>