Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości

praca na wysokości

Praca wykonywana na wysokościach zaliczana jest do szczególnie niebezpiecznych. Czynności prowadzone przez pracowników dodatkowo utrudniane są przez warunki atmosferyczne, które na górze są znacznie bardziej niekorzystne niż na dole. Niezależnie od rodzaju prac (roboty budowlane, montażowe, konserwatorskie, czy też inne), jeśli konieczne jest prowadzenie ich na dużych wysokościach, pracownicy powinni wykazywać się opanowaniem oraz mieć precyzyjne ruchy, co umożliwi perfekcyjne wypełnienie obowiązków służbowych oraz ograniczy ryzyko upadku z wysokości.

W myśl przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) praca na wysokościach to taka, która wykonywana jest na powierzchni wzniesionej na co najmniej 1,0 m nad poziom podłogi lub ziemi. Do wykonywania takiej pracy predestynowane są osoby, które mają odpowiednie cechy osobowościowe, a także stosowne uprawnienia. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, między innymi okulistycznych, laryngologicznych i neurologicznych, uprawnia do wykonywania zawodu w wyznaczonym na podstawie ich wyników okresie. Z reguły są to 2 lub 3 lata.

Prace na wysokości charakteryzują się szczególnie wysokim stopniem narażenia pracowników na upadek. W przypadku braku spełnienia wymogów określonych w odpowiednich przepisach prawa może dojść do tragedii. Analizę wszelkiego rodzaju zagrożeń należy wykonywać już na etapie planowania prac wysokościowych, aby odpowiednio wcześnie przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwa i móc im skutecznie zapobiegać. Bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem prac, opracować szczegółowy plan ich prowadzenia wraz z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Szczególnie należy pamiętać o:

  • zabezpieczeniu miejsca pracy zgodnie z wymogami określonymi w przytoczonym wyżej rozporządzeniu;
  • wyposażeniu pracowników w sprzęt alpinistyczny i systemy asekuracyjne;
  • zatrudnieniu do prac wysokościowych osób posiadających odpowiednie umiejętności, a także doświadczenie, co pozwoli na wykonanie zadania z należytą starannością oraz w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa.

Zanim rozpoczęte zostaną prace na wysokości, określane również mianem alpinizmu przemysłowego, należy przygotować stanowiska pracy, poprzez zastosowanie zabezpieczeń określonych we właściwych aktach prawnych. W szczególności należy wybrać metodę ochrony i asekuracji dostosowaną do charakteru wykonywanych prac, dzięki czemu zapewnione zostanie maksimum bezpieczeństwa pracowników. Niezwykle istotne jest, o czym wspomniano już wyżej, aby praca na wysokościach prowadzona była przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Do prac alpinistycznych powinni być dopuszczani pracownicy, którzy:

  • dysponują aktualnym orzeczeniem lekarskim, z którego wynika brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
  • ukończyli szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy informujący o tym, czym charakteryzują się prace na wysokości, jakie wynikają z nich zagrożenia, a także jakie są główne przyczyny wypadków;
  • posiadają umiejętności w zakresie posługiwania się przydzielonymi urządzeniami zabezpieczającymi oraz środkami ochrony indywidualnej.

Urządzenia zabezpieczające i sprzęt alpinistyczny, które są właściwie dobrane i poddawane regularnym przeglądom, a także  odpowiednia wiedza i umiejętności pracowników są kluczowymi czynnikami, które zapewniają skuteczną i bezpieczną pracę na wysokości. Warto pamiętać, że jakiekolwiek zaniedbanie w zakresie doboru odpowiedniej jakości sprzętu lub wykwalifikowanej kadry pracowniczej może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka w miejscach, gdzie wykonywana jest praca na wysokościach, zależy od spełnienia poniższych warunków takich, jak:

  1. odpowiednia organizacja pracy, w tym przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie prac pod nadzorem kierownika ds. BHP, wyznaczenie pracownika, pod którego kierunkiem prowadzone będą działania całej ekipy wykonującej zadanie, wyznaczenie “osoby dołowej”, odpowiedzialnej podczas prowadzenia prac za bezpieczeństwo na ziemi, stosowanie metody dwóch niezależnych zabezpieczeń;
  2. zapewnienie dostępu do systemów asekuracyjnych i sprzętu alpinistycznego spełniającego narzucone normy i posiadającego wymagane certyfikaty (CE, PN, EN);
  3. zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności w zakresie odpowiedniego użytkowania oraz przeglądu technicznego sprzętu wysokościowego i asekuracyjnego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno osób wykonujących prace wysokościowe, jak i pozostających na dole osób postronnych.

Prowadzenie szkoleń warto powierzyć działającej od lat w obszarze alpinizmu przemysłowego Firmie Protekt, http://protekt.com.pl/, która zapewnia profesjonalizm i szeroki zakres tematyczny prowadzonych zajęć. Szkolenia obejmują między innymi aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem prac wysokościowych, prawidłowe użytkowanie sprzętu asekuracyjnego, metody i środki zapobiegania upadkom z wysokości, sposób organizacji pracy na wysokości itd.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>