Wszystko o pracy na stażu zawodowym

Staż zawodowy to nic innego jak praktyki w danym miejscu pracy, za które oczywiście otrzymujemy wynagrodzenie. Różnica między stażem a normalnym zatrudnieniem polega na tym, że pracodawca zawiera umowę nie z nami tylko z  organem do tego uprawnionym. Najczęściej jest to Urząd Pracy. Możemy więc nabywać doświadczenie w zawodzie bez wiązania się umową z pracodawcą.

Staż oczywiście nie może trwać wiecznie. Umowa jaką podpisuje pracodawca z Urzędem Pracy jasno określa ile będzie trwał konkretny staż zawodowy.  Jak wynika z przepisów, dla osób do 25 roku życia (dla absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia) staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Dla osób, które mają ciężką sytuację życiowa umowa o staż zawodowy może być podpisana na okres od 3 do 6 miesięcy.

Najczęściej to pracodawca występuje do Urzędu Pracy z wnioskiem o przyznanie osoby z urzędu. Jeżeli chce podjąć współpracę z konkretną osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje, pracodawca może wystąpić o przyznanie konkretnej osoby z Urzędu Pracy.

Staż dla młodego pracownika jest bardzo dobrym pomysłem aby rozwijać i pogłębiać swoje doświadczenie na konkretnym stanowisku. Zobacz aktualne oferty pracy na staż z Bielska-Białej. Staż jest również skutecznym sposobem na walkę z bezrobociem ponieważ to Urzędy Pracy zabiegają u pracodawców o przyjęcie pracownika na ten typ umowy.

Dodatkowe korzyści pracodawcy wynikające z umowy o staż są takie, że to właśnie Urząd Pracy wypłaca wynagrodzenie z postaci stypendium stażowego (na rok 2014 jest to kwota 913,70 zł brutto) a nie pracodawca. Pracownik po ukończeniu stażu zawodowego otrzymuje od pracodawcy dokument potwierdzający zatrudnienie oraz jego opinie na temat jakości i przydatności danej osoby na stanowisku pracy. Bardzo często zdarza się tak, że po ukończeniu stażu, pracodawca przedłuża umowę z pracownikiem ale już na warunkach normalnej umowy o pracę. Warto więc się starać wykonywać swoją pracę sumiennie.

Urlop podczas stażu

Jeżeli jesteś zatrudniony na staż zawodowy, oczywiście przysługuje Ci 2 dni wolnego za każde 30 dni, które przepracujesz.

Komu przysługuje staż?

  • bezrobotnym w wieku do 25 roku życia,
  • bezrobotnym w wieku do 27 roku życia, jeśli nie minęło dwanaście miesięcy od dnia (dokładna data) ukończenia przez nich szkoły wyższej,
  • długotrwale bezrobotnym, osobom po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobietom, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnym w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia,
  • bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko,
  • bezrobotnym, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy,
  • bezrobotnym niepełnosprawnym.

Należy pamiętać, że o staż możemy ubiegać się tylko w Urzędzie w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Może to być meldunek tymczasowy.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>