Przepisy dotyczące obowiązkowej odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników oświaty

school

W szkole, podobnie jak w innych miejscach pracy, osoby zatrudnione zobligowane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrektor, sprawujący funkcję osoby zarządzającej i organizującej życie szkoły jest odpowiedzialny za wdrażanie norm określonych w Kodeksie Pracy, w tym obowiązek wyposażenia swoich podwładnych w środki ochrony indywidualnej, czyli odzież i obuwie robocze, które powinny spełnia cztery podstawowe warunki:
– mieć cechy ochronne i użytkowe,
– posiadać odpowiednią elastyczność zapewniającą komfort użytkowania;
– spełniać warunki określone wg Polskich Norm.

Komu przysługuje

Konieczność wyposażenia osób na konkretnych stanowiskach jest bezpośrednio zależna od określenia stopnia czynników ryzyka . Zakres w jakim powinny być przyznawane oraz wykaz stanowisk, którym przysługuje powinien zostać określony w regulaminie pracy szkoły lub osobnych dokumencie instruującym o gospodarowaniu środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

Konkretnie odnosi się on do osób:

- pracujących w szkole, w przypadkach gdy ich odzież i obuwie osobiste mogłyby ulec znacznemu zbrudzeniu lub zniszczeniu, a także w sytuacjach, gdy wskazują na to wymogi technologiczne, sanitarne oraz bhp;
– udzielających się w sposób krótkotrwały przy pracach na terenie szkoły, np. wolontariuszom;
– przeprowadzającym na terenie szkoły inspekcje z ramienia zewnętrznych organów kontroli.

W/w regulamin pracy szkoły czy też instruktaż w zakresie stosowana środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej powinien zawierać tabelę, która w sposób jasny pokazuje jakie stanowiska nauczycielskie oraz obsługi szkoły powinny zostać wyposażone i jaki powinien być okres użytkowania poszczególnych rzeczy (konkretna liczba miesięcy lub do okresu zużycia).

Przykładowe stanowiska:
– nauczycielskie: chemik (fartuch, obuwie, okulary ochronne,), wuefista (dres, podkoszulek, spodenki obuwie sportowe(
– technicznej obsługi szkoły: konserwator (fartuch ochronny, ubranie robocze, obuwie gumowo-filcowe, rękawice ochronne, kamizelka ocieplana, ochraniacze słuchu w czasie koszenia), palacz (dodatkowo maska), sprzątaczka (poza wymienionym wcześniej rękawice gumowe);
– pracownik biblioteki (fartuch ochronny, obuwie, maseczka przeciwpyłowa);
– kierowca (fartuch ochronny, obuwie, rękawice ochronne).

Najważniejsze zasady przyznawania oraz korzystania z odzieży roboczej/ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej

1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zakupywane są na wniosek dyrektora szkoły i stanowią jej własność.
2. Powinny zostać wydane pracownikom w dniu rozpoczęcia ich pracy na danym stanowisku (bezpłatnie), z odpowiednim poinstruowaniem o ich właściwym użyciu, nad czym w trakcie użytkowania czuwać ma odpowiednia, wskazana przez Dyrekcję osoba z działu administracji.
3. Otrzymane wyposażenie powinno być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonym , wskazanym przez Pracodawcę miejscu.
3. Rodzaj i zakres otrzymanych środków zależy o specyfiki danego stanowiska pracy, co określa tabela norm.
4. Ubrania mogą zostać zakupione również samodzielnie (np. odzież wuefisty), za co przysługuje ekwiwalent pieniężny zgodny aktualnymi kwotami.
5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronna powinny służyć pracownikowi do dnia zakończenia przydatności ich użycia (co określa tabela norm) lub momentu utraty cech ochronnych. W takiej sytuacji Dyrektor jest zobowiązany do przekazania kolejnego zestawu osobie zatrudnionej.
6. Odzież ochronna, której czas użytkowania upłynął przechodzi na własność jej użytkownika lub zwracana jest szkole w zależności od zastosowanych w danej placówce przepisów.
7. Jeśli w trakcie użytkowania doszło do zniszczenia lub utraty w/w rzeczy należy ustalić, w jakim stopniu winę ponosi pracownik. Jeśli odpowiedzialność jest po stronie nieprawidłowego użytkowania, osoba która z nich korzysta ponosi wszelkie koszty w wysokości naliczenia wartości części niezamortyzowanej ich używaniem.
8. O tym, czy konserwacja oraz dbałość o stan czystości odzieży oraz pozostałej części wyposażenia ochronnego leży po stronie szkoły czy osoby je użytkującej zależy od regulaminu pracy szkoły ustalanego indywidualnie przez daną placówkę.
9. Dla osób, które wykonują pewne czynności, w czasie które ich odzież oraz obuwie mogą ulec trwałemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, przysługuje dyżurne wyposażenie o charakterze ochronnym. Powinno ono być na bieżąco dezynfekowane oraz posiadać cechy przydatności do użycia.

Istotę problemu przedstawił nam pracownik firmy zajmującej się odzieżą BHP także dla oświaty firmy GVARANT.PL

Komentarzy

  1. AnnaJawor pisze:

    Świetny artykuł! Właśnie zakładam firmę krawiecką, która będzie się specjalizować w wykonywaniu odzieży ochronnej dla pracowników oświaty. Informacje z artykułu przydadzą mi się w przygotowaniu pierwszego katalogu :D
    Teraz jestem na etapie kupna maszyn do szycia. Współpracujemy z firmą http://www.embsystems.com.pl jeżeli chodzi o dobór sprzętu więc produkcja ruszy myślę jeszcze w tym roku. Pozdrawiam i dziękuję!

  2. Warto było zapoznać się z artykułem bo rzeczywiście okazuje się, że również w szkole zapotrzebowanie na odzież BHP może być spore. Dobra robota!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>