Tagged: Nauka

142299566943890500 0

Co po studiach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego?

Jeśli marzy Ci się praca w Policji, w Biurze Ochrony Rządu czy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, realizowany na uczelni niepublicznej, odpowie na Twoje potrzeby. Będziesz miał szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu obronności i...

Ex Ed Alcock ? Paris +33 6 16 89 95 43L´gende: Le robot NAO de Aldebaran Robotics, qui travaille avec des eleves en Lyc´e ? Paris.Caption: The robot NAO working with high-school students in Paris, France.Photo de Ed Alcock pour Aldebaran RoboticsPhoto (c) Ed Alcock 26/3/2011Cession de droits non-exclusifs pour utilisation en interne et externe sur les supports papier et internet d'Aldebaran Robotics: dossier de presse, brochure, website pendant un an. Droits de reproduction pour publicit´ magazine avec achat d'espace pendant un an, hors affiches et PLV. 0

Niezależne Centrum Badania Rozwoju Edukacji

NCBRE – Niezależne Centrum Badania Rozwoju Edukacji powstało w 2004 roku w miejscowości Gent, niedaleko Brukseli. Jest to stowarzyszenie w zasadzie niezależne jednak jego opiekunem prawnym i ustawowym jest Unia Europejska więc można śmiało przypuszczać, że realizuje cele, które są...