Co po studiach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego?

142299566943890500

Jeśli marzy Ci się praca w Policji, w Biurze Ochrony Rządu czy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, realizowany na uczelni niepublicznej, odpowie na Twoje potrzeby. Będziesz miał szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju, jak również praktycznych umiejętności walki czy kryminalistyki. Kim można zostać po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne? Czy otwiera on drogę do robienia kariery w szeroko rozumianych służbach mundurowych?

Sylwetka absolwenta

Zastanawiając się nad możliwością złożenia swojej aplikacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, musisz wiedzieć, że wiąże się ono z utrzymaniem porządku publicznego. Najwięcej absolwentów kończących taki kierunek podejmuje następnie pracę w Policji czy w innych służbach dbających o ład i porządek, a przede wszystkim o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada udokumentowane swoim dyplomem ukończenia studiów wyższych, umiejętności dotyczące pracy w służbach mundurowych, w instytucjach działających w obszarze ochrony osób i mienia oraz podmiotów administracji publicznej realizującej zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Zaletą takiej pracy jest niewątpliwie jej stabilność, nieszablonowość, możliwość zdobycia prestiżu i zaufania społecznego oraz uzyskania szybciej emerytury.

Co studiować?

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można wybrać kształcenie w zakresie jednej ze specjalności:

  • bezpieczeństwo publiczne,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • ochrona informacji niejawnych,
  • kryminologia stosowana,
  • zarządzanie bezpieczeństwem.

Każda z tych specjalności przekazuje studentom nieco inny zakres wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Ogólna specjalizacja bezpieczeństwo publiczne przekazuje żakom wiedzę z zakresu zadań administracji publicznej, a kończący ją student będzie przygotowany do podjęcia pracy w Policji, Straży Granicznej czy na przykład w Biurze Ochrony Rządu.

Po specjalizacji zarządzanie kryzysowe student będzie wiedział, jak zarządzać kryzysem i ryzykiem z nim związanym. Dla osób zainteresowanych informatyką pozostaje studiowanie ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę zawodową, branżową, przedsiębiorstwa czy tajemnicę państwową.

Ciekawą specjalizacją jest kryminologia stosowana, pozwalająca na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, kryminologii i kryminalistyki. Można dzięki temu pracować w laboratorium analiz kryminalnych czy prowadzić działalność z zakresu techniki śledczej.

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem nabywają wiedzę dotyczącą najważniejszych zagrożeń państwa i obywateli. Można po niej zaciągnąć się do wojska i zostać żołnierzem zawodowym, czy pracować w służbach specjalnych.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>