Jakie należy spełnić wymagania aby pracować w Policji?

policjaPraca w służbach mundurowych to ostano bardzo popularny kierunek. Nie tylko dlatego, ze to tak zwana “budżetówka”, powód jest bowiem również taki, że praca na przykład w policji lub w straży pożarnej jest uważana za prestiżową i cenną. Dodatkowym atutem jest również stosunkowo krótki okres, po którym możemy przejść na emeryturę a jest to 25 lat. Należy mieć świadomość, że praca tego typu niesie ze sobą ryzyko zawodowe związane ze zwiększoną możliwością utraty zdrowia lub życia. Jednak jak mówią statystyki, nie są to czynniki które zniechęcają osoby chcące pracować w służbach mundurowych. Dlaczego zatem tak trudno jest zdobyć pracę tego typu? W tym wypadku trudnością stają się wymagania jakie stawia Polska Policja ubiegającym się o to stanowisko kandydatom.

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony Policji, osoba ubiegająca się o to stanowisko pracy powinna:

- posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Źródło: http://praca.policja.pl/

Jak się okazuje, problematyczny staje się punkt o treści: posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Wiele osób jest przekonanych, że spełniają owe warunki, jednak gdy przychodzi do testów wydolnościowych i psychologicznych, wychodzą zupełnie inne wyniki niż się spodziewają.

Jedno jest pewne, aby pracować w Policji należy w stu procentach zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jakie niesie za sobą ten zawód. Praca w policji to nie pisanie mandatów drogowych i chodzenie z walkie-talki po ulicach. To praca, w której nosimy przy sobie broń z ostrą amunicją, i tylko nasza psychika decyduje o tym kiedy i jak jej użyjemy.

Nic więc dziwnego, że w Policji często zdarzają się przypadki frustracji pracowników, którzy nie wytrzymują pracy pod taką presją.

 

Aspirant z oddziału prewencji w Katowicach strzelił sobie w głowę o 13.30. Też w pracy, czyli – jak to policjanci mówią – w „fabryce”.

[..]

– Na ogół nie zostawiają – mówi prof. Brunon Hołyst, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Listy pożegnalne to domena nastolatków, nie policjantów.
– Dlaczego używają służbowej broni?
– Bo mają ją pod ręką – mówi profesor.
– Dlaczego zabijają się w „fabryce”?
– Nie chcą robić kłopotu bliskim.

[…]

Źródło: http://polska.newsweek.pl/

 

Zatem dokumenty, zdolność fizyczna i psychiczna to nie jedyne warunki jakie musimy spełnić w tej pracy. Ważna jest też nasza własna, wewnętrzna ocena naszych możliwości. Warto o tym pomyśleć, ponieważ jak mówią sami policjanci, policjantem jest się całe życie…

 

Poniższa przedstawiamy jeszcze tabelę, jak kształtują się warunki płacy i emerytury w służbach mundurowych.

 

Zasady przyznawania emerytury i obliczania jej wysokości w zależności od momentu wstąpienia do służby
Uprawnieni Osoby, które po raz pierwszy wstąpiły do służby
przed 1 stycznia 2013 r. po 31 grudnia 2012 r.
Wymagany wiek do przejścia na emeryturę brak co najmniej 55 lat życia
Minimalny okres służby co najmniej 15 lat służby co najmniej 25 lat służby
Podstawa wymiaru emerytury uposażenie należne żołnierzowi lub funkcjonariuszowi w ostatnim miesiącu pełnienia służby (na ostatnio zajmowanym stanowisku) średnie uposażenie żołnierza lub funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego lub poprzedzających rok zwolnienia ze służby
» 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby, » 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby,
Wysokość emerytury » wzrost wysokości emerytury o 2,6% podstawy za każdy dalszy rok tej służby, » wzrost wysokości emerytury o 3% podstawy za każdy dalszy rok tej służby,
» kwota emerytury (bez dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) nie może:- przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru,- być niższa od kwoty najniższej emerytury

Źródło: http://www.gofin.pl

 

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach